Nov 19, 2013
Lytix Biopharma’s antimicrobial drug candidate LTX-109 is one of ‘Top Projects To Watch’

På norsk lenger ned i teksten

The Norwegian pharmaceutical company Lytix Biopharma AS announced today that the company’s infection drug candidate, LTX-109, has been chosen as one of Top Projects To Watch by an independent expert panel. November 19th 2013 LTX-109 was presented at the Therapeutic Area Partnership meeting in Boston, USA.

Lytix Biopharma’s CEO Unni Hjelmaas says, “We are very happy to be chosen for this honour. LTX-109 has the potential to prevent the increasing problem of antibiotic resistance. LTX-109 is being studied in a Phase 2 clinical study in children and adolescents with impetigo and data are expected during the first half of 2014. Based on these ‘Proof of Concept’ data, Lytix Biopharma will seek partnerships with bigger pharmaceutical companies for later-stage development and marketing».

 • Bacterial resistance to  antibiotics is a major and fast growing health problem
 • Lytix Biopharma’s infection drug candidate degrades the membranes of microorganisms
 • Lytix Biopharma’s focus is on topical treatment of skin infections and nasal eradication of staphylococci, regardless of resistance
 • Lytix Biopharma’s infection drug candidate has proven efficacy against a broad range of resistant organisms
 • A Phase 2 Proof-of-Concept study is ongoing, and results are expected in the first half of 2014

In preclinical animal models and in humans carrying Staphylococcus aureus in the nose, LTX-109 shows an ability to rapidly kill bacteria, even when they are resistant to other antibiotics.

According to Elsevier Business Intelligence, responsible for the meeting, the listed companies were selected by an independent expert panel using a stringent set of criteria and have been judged to stand for what the committee deems qualified as some of the most promising in the industry. The criteria are as follows:

 • Large market, large unmet need, with increasing opportunity
 • History of the molecule and drug
 • Strong science
 • Strong company
 • Diversity of indications
 • Potential for new opportunities beyond the initial indications
 • Multi-level partnering opportunities, i.e. biotech to biotech as well as pharma to biotech

Read more about the meeting and the companies chosen:

http://www.elsevierbi.com/mkt/Conf/TAP2013/PresentingCos

 

På norsk:

Det norske farmasøytiske selskapet Lytix Biopharma AS kunngjør i dag at selskapets legemiddelkandidat for infeksjonsbehandling, LTX-109, har blitt nominert til ett av Top Projects To Watch av en uavhengig ekspertgruppe. 19.november 2013 ble LTX-109 presentert på møtet Therapeutic Area Partnership i Boston, USA.

Lytix Biopharmas administrerende direktør Unni Hjelmaas uttaler, “Vi er meget glade for å motta en slik nominasjon. LTX-109 har potensial til å forhindre det økende problemet med antibiotikaresistens. Lytix Biopharma studerer LTX-109 i en Fase 2 klinisk studie i barn og unge med brennkopper og data er ventet i løpet av første halvår 2014.  Basert på data fra denne «Proof of Concept»-studien vil Lytix Biopharma søke partnerskap med større legemiddelselskap for videre produktutvikling og markedsføring.»

 • Bakterieresistens er et stort og voksende problem på verdensbasis
 • Lytix Biopharmas legemiddelkandidat for infeksjonsbehandling ødelegger celleveggen hos mikroorganismer på en rask og effektiv måte slik at resistensutvikling forhindres
 • Lytix Biopharmas fokus er på topisk behandling av hudinfeksjoner samt fjerning av bakterier i nesen, som vil redusere infeksjonsfaren ved kirurgiske inngrep
 • Lytix Biopharmas legemiddelkandidat har vist effekt mot en lang rekke resistente organismer
 • En Fase 2 klinisk studie pågår, og resultatene er ventet i første halvår 2014

I prekliniske dyremodeller og hos mennesker som bærer gule stafylokokker i nesen, viser LTX-109 evnen til å drepe bakterier raskt, også de som er resistente mot andre antibiotika.

I følge Elsevier Business Intelligence, ansvarlige for møtet, ble selskapene valgt av en uavhengig ekspertgruppe etter et sett med stringente kriterier og bedømt til å være blant de mest lovende i industrien. Kriteriene var som følger:

 • Stort marked, betydelig udekket medisinsk behov og voksende markedsmuligheter
 • Historikken til molekylet og legemiddelkandidaten
 • Sterk vitenskapelig basis
 • Solid selskap
 • Omfanget av de kliniske indikasjoner
 • Potential for flere nye muligheter utover de første indikasjonene
 • Multi-level partneringmuligheter, dvs.,biotek til biotek og biotek til farma

Les mer om møtet og om selskapene som er valgt:

http://www.elsevierbi.com/mkt/Conf/TAP2013/PresentingCos