Dec 4, 2013
NOK 50 million subscribed in Lytix Biopharma

Norsk tekst lenger ned

Lytix Biopharma AS has completed a successful issue that was subscribed shares of over 50 million NOK. It was signed for in total 71,670 shares at a subscription price of NOK 700 per share. The Company will, after the capital increase is registered in the ‘Business Register’, have 207 shareholders.

CEO Unni Hjelmaas is delighted with Lytix Biopharma now having secured funding for the implementation of the company's exciting plans within infection and cancer research through 2014.

"We are pleased with the interest the company has been shown in the challenging capital market", says the chairman Knut Eidissen.

In the issue the following insiders have been allocated shares:
Picasso Kapital AS, controlled by chairman Knut Eidissen, 5760 shares
Steinar Hoeg, Director, 1,200 shares
Unni Hjelmaas, CEO 143 shares

Fazenda Securities has been the advisor and lead facilitator of this issue, and Sparebank1 Market has been co-facilitator.

Lytix Biopharma’s board considers listing the company on the Oslo Stock Exchange, including the optimal time for this, and what type of listing which is most suitable.

-----------

Lytix Biopharma is developing next generation cancer treatment: Immunotherapy. If we succeed, Lytix Biopharma’s technology could change the way we treat cancer.

Our technology is based on the exploitation of nature's own defense mechanisms. Bacteria and cancer cells are destroyed in a quick and efficient manner.

 

Norsk tekst:

Lytix Biopharma AS har gjennomført en vellykket emisjon der det ble tegnet aksjer for over 50 millioner kroner. Det ble tegnet totalt 71 670 aksjer til tegningskurs NOK 700, per aksje. Selskapet vil, etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, ha 207 aksjonærer.

Administrerende direktør Unni Hjelmaas uttrykker glede over at Lytix Biopharma nå er sikret finansiering til gjennomføring av selskapets spennende planer innen infeksjon- og kreft-forskning ut 2014.

«Vi er godt fornøyd med interessen selskapet har blitt vist i det utfordrende kapitalmarkedet», uttaler styrets leder Knut Eidissen.

I emisjonen har følgende innsidere fått tildelt aksjer:

Picasso Kapital AS, kontrollert av styreleder Knut Eidissen, 5 760 aksjer.
Steinar Høeg, styremedlem, 1 200 aksjer.
Unni Hjelmaas, administrerende direktør, 143 aksjer.

Fazenda Securities  har vært selskapets rådgiver og hovedtilrettelegger i denne emisjonen, og Sparebank1 Market har vært co-tilrettelegger.

Styret i Lytix Biopharma vurderer å børsnotere selskapet, herunder optimalt tidspunkt for dette, samt hvilken type notering som er best egnet.

-----------

Lytix Biopharma utvikler neste generasjons kreftbehandling: Immunbehandling. Dersom vi lykkes, vil Lytix Biopharmas teknologi kunne endre måten vi behandler kreft på.

Vår teknologi er basert på utnyttelse av naturens egne forsvarsmekanismer. Bakterier og kreftceller ødelegges på en rask og effektiv måte.